Coğrafi Konum

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Mülteci Konutları

1995-1995

Çeçenistan/Çeçenistan

2400 m²

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)