Coğrafi Konum

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Mülteci Konutları

1993-1993

Bosna-Hersek/Bosna

6740 m²

MSF