Coğrafi Konum

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Prefabrik Barınaklar

1991-1991

İran

135300 m²

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)