Coğrafi Konum

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Türkmenistan Cam ve Cam Ürünleri Fabrikası

2015 - 2017

Türkmenistan / Aşkabat

70000 m²

Türkmenistan Sanayi Bakanlığı

5 adet Hububat Depolama ve İşleme Tesisi İkmal İnşaatı

2012-2014

Türkmenistan

Turkmengallaönümleri

8 adet Hububat Depolama ve İşleme Tesisi İnşaatı

2012-2014

Türkmenistan

Turkmengallaönümleri