Coğrafi Konum

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Uluslararası Tiflis Havaalanı (TAV)

2006-2007

Gürcistan/Tiflis

168020 m²

Tiflis Havaalanı A.Ş.

Uluslararası Batum Havaalanı (TAV)

2006-2007

Gürcistan/Batum

207235 m²

Tiflis Havaalanı A.Ş.