Dini Yapılar / Projeleri

Proje Adı

Başlangıç-Bitiş

Coğrafi Konum

İnşaat Alanı

İşveren

Doğramacızade Ali Paşa Camii

2009-2010

Türkiye/Ankara

4500 m²

İhsan Doğramacı Vakfı