YÖNETİM

İsim

Unvan

Özgeçmiş

Ali Haydar KURTDARCAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Görüntüle

Bahadır GÜNGENCİ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Görüntüle

Atila Kemal OĞUZ

Genel Müdür

Görüntüle

M. Vedat KÖSE

Genel Müdür Yardımcısı, Yurt İçi Projeler

Görüntüle

Şafak KOLAY

Genel Müdür Yardımcısı, Yurt Dışı Projeler

Görüntüle

Mustafa KALENDER

Genel Müdür Yardımcısı, Mali ve İdari İşler

Görüntüle

Murat ANKARA

Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Projeleri

Görüntüle