YÖNETİM

İsim

Unvan

Özgeçmiş

Ali Haydar KURTDARCAN

Bilkent Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO)

Görüntüle

Bahadır GÜNGENCİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi

Görüntüle

Atila Kemal OĞUZ

Genel Müdür

Görüntüle

M. Vedat KÖSE

Genel Müdür Yardımcısı, Yurt İçi Projeler

Görüntüle

Şafak KOLAY

Genel Müdür Yardımcısı, Yurt Dışı Projeler

Görüntüle

Murat ANKARA

Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Projeleri

Görüntüle