YÖNETİM'DEN MESAJ

Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk özel üniversitesi Bilkent Üniversitesi’ne bağlı Bilkent Holding A.Ș.’nin amiral gemisi olan Tepe İnșaat;

Türkiye’nin ilk özel sektör havaalanı ișletmecisi TAV, Türkiye’nin deniz tașımacılığında ilk özel sektör ișletmecisi İDO (TASS), inșaat sektörü için yan üretim yapan birçok șirket ile ülkemizi ilkler ile tanıştıran "yenilikçi şirket" olarak, yurt içi ve yurt dıșı inșaat taahhüt projeleri ve yatırım projeleri alanında faaliyet göstermektedir.

Șirketler açısından dönüm noktası yönetimlerin ortaya koyduğu vizyon ve stratejilerdir. Tepe İnşaat kısa, orta ve uzun vade hedeflerini șeffaf, ilkeli, rasyonel ve etik değerler çerçevesinde belirlemiș ve buna uygun vizyon ve stratejilerine sadık olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Tepe İnşaat, çalışanlarının kanuni haklarına saygılı, mevzuata uygun çalışmayı bir etik olarak kabul etmiş, çalışanlarının eğitimi ve gelişimine önem veren, yönetimin bir bilim olduğu bilinci ile organizasyon pramidinde insanı aktif unsur olarak gören "insan odaklı şirket" olarak sektörde kazanılmış bir saygınlığı vardır.

Tepe İnşaat, küresel bir șirket olma amacına uygun olarak, bilgi ve iletișim altyapısını küresel sektör düzeyine çıkarma sürecinde bugüne kadar önemli bir mesafe katetti. Faaliyet gösterdiği sektörlerde "bilgi üreten şirket" olarak küresel bir oyuncu olma, sektörel standartlașma ve sistemleșme konusunda yaptığı çalıșmalarla bilgi, insan ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye, farklı coğraflarda saygın ve köklü müșterilerle, nitelikli ișler yaparak organizasyon altyapısını, finansal ve operasyonel risklerini yönetme konusunda kurumsal kültürünü daha ileriye taşımaya devam edecektir.

Tepe İnșaat, Türk inșaat sektörünün en saygın șirketlerinden birisi olarak bașta bağlı bulunduğu Bilkent Üniversitesi’ne kaynak yaratmak ve Türk eğitimine katkı sağlamak, üretim yaparak ve istihdam yaratarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, farklı iș kollarında ve küresel ölçekte ilk sıralarda olmak, farklı coğrafyalarda yer almak yolundaki misyon ve vizyonuna uygun olarak "kalıcı olmak" ve "güvenilir olmak" temelinde etik değerlere saygılı şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Her șeyin en iyisine layık ülkemize ve insanımıza güzel bir gelecek için ihtiyacımız olan tek şeyin çalışmak olduğuna inanıyoruz ...